Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

facebook 0420copy twitter-bird-blue-on-white

 

Yleinen palvelusohjesääntö

YLPALVO 2017

Yleinen palvelusohjesääntö luo yhtenäiset käyttäytymis- ja toimintamallit puolustusvoimien sotilashenkilöstölle. Ohjesääntö rakentuu suomalaisille sotilasperinteille ja tukee puolustusvoimien arvopohjaa.

Ohjesäännössä on perusteet puolustusvoimien henkilöstörakenteesta, palvelusmääräyksistä, hallintoyksikön järjestelyistä, turvallisuustoiminnasta, terveydenhuollosta, tiedotustoiminnasta, viestinnästä ja perinteisistä sotilaallisista tilaisuuksista. Yleisessä palvelusohjesäännössä määrätään asevelvollisen asevelvollisuuslaissa tarkoitetun palvelusvelvollisuuden ja paikallaolovelvollisuuden tarkemmasta sisällöstä.

YLPALVO 2017 on ladattavissa tästä linkistä.

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa