Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Kadettikunnan yhteistyötahot

Kadettikunnan tärkeimpinä yhteistyötahoina  ovat Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos sekä Maanpuolustuskorkeakoulu.

Kadettikunta on kadettiupseereita edustavana järjestönä vuonna 1948 perustetun Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen (YTE)  jäsen, jossa ovat edustettuina myös Upseeriliitto ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry ja Jääkärisäätiö rf.

Kadettikunta tekee yhteistyötä veljesjärjestö Upseeriliiton kanssa vuonna 1970 laaditun julkilausuman mukaisesti. Upseeriliitto keskittyy upseerien ammatti- ja etujärjestötoimintaan ja Kadettikunta maanpuolustusaatteelliseen työhön ja veljestoimintaan. Tämä työnjako on vuosien saatossa osoittautunut erittäin kaukokatseiseksi ja onnistuneeksi sekä perusteiltaan hyvin toimivaksi.

Kadettikunta on aatteellisena järjestönä ja arvoyhteisönä mukana Tammenlehvän Perinneliiton veteraanityössä ja ylläpitää muuna muassa "Veteraanien Perintö – Itsenäinen Isänmaa" ja "Arvet efter Veteranerna – Ett självständigt Fosterland" oppimisympäristöä (Veteraanien perintö). Oppimisympäristöön on kohdistunut noin 1,5 miljoonaa tietohakua vuosittain.

Kadettikunta on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) perustajajäsen ja tukee sen vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta muun muassa toimimalla turvallisuus- ja puolustuspolitiikan asiantuntijana. Kadettiupseerien pitämiin opetustilaisuuksiin on osallistunut vuodesta 1975 lähtien yli 65 000 opettajaa, miljoona koululaista ja 1,5 miljoonaa muuta kansalaista. Vuonna 2013 Kadettikunnan järjestämiin opetustilaisuuksiin osallistui noin 40 000 yhdistyksen ulkopuolista henkilöä.

Kadettikunta tekee turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa osaavana järjestönä maanpuolustustahtoon vaikuttavaa yhteistoimintaa Opetushallituksen (OPH) ja Historian- ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) sekä paikallisten kouluviranomaisten kanssa muun muassa turvallisuuspoliittisen tietouden välittämiseksi koululaisille, opettajille, naisille ja nuorisolle.

Kadettikunta on tuottanut muun muassa seuraavat historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristöt koulujen ja kansalaisten käyttöön:

Oppimisympäristöihin kohdistuu yli 2 miljoonaa tietohakua vuosittain.

Kadettikunta tukee Suomen marsalkka Mannerheimin perinnön vaalimista muun muassa tekemällä hallitusyhteistyötä Upseeriliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Jääkärisäätiön kanssa Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry:ssä. Tarkempi esittely omassa valikossa.

Kadettikunnan "musikaalinen" yhteistyökumppani on mieskuoro Kaaderilaulajat. Kaaderilaulajat ry on kadettiupseerien mieskuoro, johon kuuluu laulajia kadetista kenraaliin. 

 

Yhteistyökumppanin tunnuksen alla olevasta linkistä pääset kunkin omille kotisivuille.

Pv 2 Rvl 2
Puolustusvoimat (PV) Rajavartiolaitos (RVL)
 MPKK 2  MPK ry 2
 Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK)  Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
   
 UL 2  RUL 2 
  Upseeriliitto (UL)  Reserviupseerilitto (RUL)
   
 Jääkärisäätiö 2  Tammenlehvän PL 2
Jääkärisäätiö rf Tammenlehvän Perinneliitto ry
   
 HYOL  Opetushallitus
HYOL Opetushallitus
 
Suomen Sotatieteellinen Seura ry
 
SSTS

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa