Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Kadettikunta mukana Turpotietäjä -hankkeessa

Turpotietäjä 2020

Maanpuolustustiedotuksen Suunnittelukunnan (MTS) vuosittaisten mielipidemittausten mukaan nuorten maanpuolustustahto on muita suomalaisia alhaisemmalla tasolla. Turpotietäjä 2020 -kilpailun tavoitteena on lisätä lukiolaisten tietämystä liittyen turvallisuuspolitiikkaamme ja puolustusjärjestelmäämme sekä jatkuvasti muuttuvaan turvallisuusympäristöömme. Lisäksi tavoitteena on lisätä ymmärrystä liittyen sisäisen turvallisuuden ja yleisen varautumisen järjestelyihin Suomessa.

Alkukilpailu on tarkoitettu järjestettäväksi lukioissa niin, että se voi toimia opettajan niin halutessa osana historian ja yhteiskuntaopin kurssikoetta. Kilpailun keskeisen lähdeaineiston muodostaa lukion yhteiskuntaopin oppimäärä ja erityisesti pakollisen kurssin YH3 (Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma) kurssin sisältö sekä Kadettikunnan ylläpitämä, turvallisuuspolitiikan tietopankki (linkki).

Lisää Turpo-tietäjä -hankkeesta tästä linkistä.

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa