Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Kadettikunnan hallitus 1.1.2020 lukien

Kadettikunnan syyskokous järjestettiin 26.10.2019 Maanpuolustuskurssien Maneesissa Helsingin Kruununhaassa. 

Kadettikunnan puheenjohtajana jatkaa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin eversti evp Mikko Kauppala erovuorossa olleen eversti evp Kai Vainion tilalle.

Kadettikunnan hallitus 1.1.2020 lukien:

- Kenraalimajuri Jari Kallio, Puheenjohtaja
- Kommodori evp Henrik Nystén, Varapuheenjohtaja,Talousjaoston puheenjohtaja
- Eversti evp Mikko Kauppala, Ilmavoimat, Maanpuolustusjaoston puheenjohtaja
- Eversti Juha Helle, Kadettikoulun johtaja, Perinnejaoston puheenjohtaja
- Eversti Eero Svanberg, Maanpuolustuskorkeakoulu
- Everstiluutnantti Petri Toivonen, Maavoimat, Uudenmaan Jääkäripataljoonan komentaja
- Everstiluutnantti Sami Mattila, Rajavartiolaitos, Järjestöjaoston puheenjohtaja
- Komentajakapteeni Mikko Sistonen, Merivoimat
- Kapteeniluutnantti evp Maarit Sapman, Länsi-Uudenmaan kadettipiiri
- Kadetti Alfred Andersson (105. k), Kadettitoverikunnan varapuheenjohtaja

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa