Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Reserviläisjärjestöjen turvallisuuspoliittiseen kirjoituskilpailu

Arvoisa kadettipiirin jäsen,

Kadettikunnan yhtenä tehtävänä on osallistuminen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja kansalaisten maanpuolustustahdon vahvistaminen jakamalla tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta.

Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto tekivät alkuvuonna päätöksen järjestää lukiolaisille sähköisesti toteutettavan vuosittaisen turvallisuuspoliittisen kilpailun. Kuluvan syksyn aikana järjestetään pilotti niissä Uudenmaan lukioissa, jotka ilmoittautuvat mukaan kilpailuun. Ensi vuonna kilpailu on tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi.

Muita hankkeeseen osallistuvia ovat Kadettikunta (jäseninä ev evp Kai Vainio ja ev evp Juha Tammikivi), Historian- ja yhteiskuntatieteiden opettajien liitto ja Opetushallitus. Esiselvitysvaiheen projektipäällikkönä toimii everstiluutnantti evp. Ilkka Saari. Hänen avukseen nimetään projektiryhmä.

Kilpailut ovat kaksivaiheisia, joissa ensimmäisenä portaana ovat monivalintakysymykset ja tämän jälkeen parhaiten menestyneet vastaavat myös esseetyyppisiin kysymyksiin. Osioon sisältyy myös suullinen osuus.

Kilpailu toteutetaan koulujen ylioppilaskirjoituksissa käytettävällä Abitti –järjestelmällä. Uudenmaan alueen lukioiden rehtoreihin ja/tai lukion historian ja yhteiskuntaopin opettajiin ollaan yhteydessä tavoitteena selvittää pilottiin mukaan lähtevät lukiot elokuun loppuun mennessä. Mukaan pääsee senkin jälkeen, mutta tavoite on elokuun loppu. Saadut tiedot välitetään projektipäällikkö Ilkka Saarelle, joka sopii hankkeen/pilotin esittelytapaamiset lukioittain. Pilotin ajankohta määrittyy, kun mukaan lähtevät lukiot ovat selvillä.

Pilottia ja myöhemmin varsinaista kilpailua varten nimetään projektiryhmä, joka vastaa projektipäällikön johdolla projektin osatavoitteiden saavuttamisesta sovittujen valtuuksien ja aikataulujen puitteissa. Projektipäällikkö hyödyntää projektiryhmään nimettyjen henkilöiden osaamista suunnittelemalla ja ohjaamalla työskentelyä. Tehtävinä ovat mm monivalinta- ja esseekysymysten laatiminen, vastausten arviointi ja käytännön järjestelyihin liittyvät asiat.

Jos olet kiinnostunut ottamaan vapaaehtoisena osaa hankkeeseen, pyydetään ottamaan yhteyttä projektipäällikkö Ilkka Saareen - ilkka.ha.saari(at)outlook.com ja tiedoksi Kai Vainio - kpvainio(at)gmail.com ja/tai 040-7093486. Heiltä saa myös yksityiskohtaisempia tietoja hankkeesta ja sen tavoitteista. Voit myös ilmoittaa mahdollisista yhteyksistäsi alueesi lukioihin tai muista yhteyksistä ja ajatuksista, jotka edesauttaisivat hankkeen toteuttamista.

Ystävällisin terveisin,
Kadettikunnan pääsihteeri, eversti evp Juha Tammikivi

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa