Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Werner Hacklinin säätiön apurahat ovat haettavissa

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö jakaa apurahoja ja stipendejä upseerikoulutusta edistävää sotatieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten sekä tukeakseen sotatieteellisten tapahtumien järjestämistä ja sotatieteellisten yhdistysten julkaisutoimintaa.

Apurahoja ja stipendejä voivat anoa sekä palveluksessa olevat että evp-upseerit. Säätiö ei ole tukenut virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, esiupseerikurssin opiskeluun tai yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää tutkimustyötä.

Syksyn 2018 hakemukset tulee lähettää 12.10.2018 mennessä säätiön asiamiehelle alla olevaan osoitteeseen. Tarkempia tietoja sekä hakemukseen käytettäviä lomakkeita saa säätiön asiamieheltä.

Komentaja Johan Tillander
PEKOULOS
PL 919, 00131 Helsinki
s-posti: johan.tillander(at)mil.fi
puh. 0299 510 107

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa