Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Sotavahinkosäätiö on myöntänyt Kadettikunnalle maanpuolustuspalkintoja

Sotavahinkosäätiö

Sotavahinkosäätiö on myöntänyt Kadettikunnalle viisi 2000 euron suuruista maanpuolustuspalkintoa. Sotavahinkosäätiön puheenjohtajana toimii vakuutusneuvos Harri Kainulainen ja varapuheenjohtajana yhteiskuntatieteiden maisteri Jaakko Valve.

Sotavahinkosäätiön syntytausta liittyy talvisotaan. Suomessa perustettiin talvisodan tuhojen korjausta rahoittamaan kaksi sotavahinkoyhdistystä. Yhdistysten toiminta jatkui jatko- ja Lapin sodan aikana. Sotavahinkoyhdistykset korvasivat lakisääteisellä palovakuutuksella vakuutettujen talojen ja irtaimistojen vauriot täysimääräisesti. Kun tuhot oli saatu korjattua, jäljelle jääneet varat siirrettiin vuonna 1954 perustettuun Sotavahinkosäätiöön, joka on tukenut merkittävin apurahoin ja avustuksin sotiemme veteraaneja.

Maanpuolustuspalkintojärjestelmä syntyi vuonna 2009. Sotavahinkosäätiö myöntää tunnustuspalkintoja vuosittain. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja yhteisöjä, joiden saavutukset vapaehtoisen maanpuolustuksen saralla ovat poikkeuksellisen merkittäviä. Palkintoja myönnetään Kadettikunnassa, Suomen Reserviupseeriliitossa, Maanpuolustuskiltojen liitossa, Reserviläisliitossa, Naisten Valmiusliitossa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä tehdystä maanpuolustustyöstä.

Kadettikunnan jäsenten pitämiin maanpuolustusaatteellisiin tapahtumiin on osallistunut 1970-luvulta alkaen yli 2,8 miljoonaa koululaista, opettajaa ja muuta kansalaista. Opetus yms. tilaisuuksia on järjestetty yli 29 000 kertaa. Tämän lisäksi erityisesti nykynuorisolle tarkoitettuihin internetissä oleviin oppimisympäristöihin tehtiin vuonna 2017 yhteensä yli 13,2 miljoonaa tietohakua. Esimerkiksi Veteraanien Perintö - Itsenäinen Isänmaa -sivustolle (linkki) on tehty yli 20 miljoonaa tietohakua viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Maanpuolustuspalkintojen saajat Kadettikunnassa:

Etelä-Savon kadettipiiri

Etelä-Savon kadettipiirin pitkäaikainen, aktiivinen ja ansiokas maanpuolustusaatteellinen työ kadettipiirin toiminta-alueella.

Maanpuolustustustyöstä ja yhteistoiminnasta on hyvänä esimerkkinä Etelä-Savon kadettipiirin ja Suur-Savon reserviupseeripiirin järjestämä suomalaisen upseerikoulutuksen 240 -vuotisjuhlaseminaari 5. elokuuta 2017 Ristiinan koulukeskuksessa. Ristiina soveltui seminaarin pitopaikaksi erinomaisen hyvin, sillä juuri Ristiinassa eversti Yrjö Maunu Sprengtporten aloitti upseerien kouluttamisen 240 vuotta sitten omassa virkatalossaan Brahenlinnassa. Juhlaseminaariin osallistuivat mm. Maanpuolustuskorkeakoulun, Kadettikunnan ja Mikkelin kaupungin edustajat.

Eversti Mika Pekka Kalliomaa, Länsi-Uudenmaan kadettipiiri

Eversti, sotatieteiden tohtori Mika Kalliomaan erittäin ansiokas toiminta Kadettikunnan hallituksessa ja viestintäjaostossa sekä Kylkiraudan päätoimittajana.

Kalliomaan johdolla suunniteltiin ja avattiin Kylkiraudan verkkolehti. Sivuston suosio on yllättänyt myönteisesti. Kadettikunnan verkkosivulle tehtiin viime vuonna 4,5 miljoonaa tietohakua ja Kylkiraudan verkkolehteen 2,5 miljoonaa tietohakua. Kylkiraudan verkkolehdessä julkaistaan ajankohtaisia turvallisuuspolitiikkaan ja maanpuolustukseen liittyviä artik-keleita ja blogeja. Myös Kylkirauta-lehti on luettavissa näköislehtenä verkkolehdessä.

Eversti evp Heikki Hiltula, Oulun kadettipiiri

Eversti Heikki Hiltulan pitkäaikainen ja erittäin ansiokas vapaaehtoinen maanpuolustusaatteellinen toiminta Kadettikunnassa ja Oulun kadettipiirissä.

Eversti Heikki Hiltula on toiminut aktiivisena maanpuolustusaatteellisten seminaarien järjestäjänä ja puhujana. Kohderyhmänä ovat olleet ensisijaisesti koululaiset ja opettajat. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Hiltula on ollut 250 maanpuolustusaatteellisessa tilaisuudessa puhujana, joihin on osallistunut noin 10 000 henkilöä.

Everstiluutnantti evp Ilkka Kouri, Helsingin kadettipiiri

Everstiluutnantti Ilkka Kourin erittäin ansiokas vapaaehtoinen maanpuolustusaatteellinen toiminta Helsingin kadettipiirissä.

Everstiluutnantti Ilkka Kouri on toiminut aktiivisena maanpuolustusaatteellisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjänä, joista voidaan mainita vuosittainen Kaunialan sairaalan konsertti ja Kadettikunnan vuosipäivän sekä itsenäisyyspäivän tilaisuudet Helsingissä. Ilkka Kouri oli keskeisessä tehtävässä, kun Talvisotayhdistys ry toteutti talvisodan muistomerkkihankkeen Helsingin Kasarmintorille.

Majuri Esa Koivu, Pohjois-Satakunnan kadettipiiri

Majuri Esa Koivun pitkäaikainen ja erittäin ansiokas vapaaehtoinen maanpuolustusaatteellinen toiminta Pohjois-Satakunnan kadettipiirissä.

Majuri Esa Koivu on toiminut aktiivisena maanpuolustusaatteellisten tapahtumien järjestäjänä, jossa kohderyhmänä ovat olleet koululaiset ja opettajat sekä oman kadettipiirin jäsenet. Viime vuoden aikana Pohjois-Satakunnan kadettipiirin maanpuolustusaatteellisiin tilaisuuksiin osallistui yli 7 500 henkilöä.

Majuri Esa Koivu on laajalti verkostoitunut paikallisiin urheilu- ja kulttuurijärjestöihin, joissa hän on esimerkillisesti edustanut upseerikuntaa.

 

Maanpuolustuspalkinnot luovutetaan saajilleen Kadettikunnan syyskokouksen yhteydessä 27.10.2018 Maanpuolustuskurssien Maneesissa Helsingin Kruununhaassa.

 

Kadettikunta onnittelee Sotavahinkosäätiön maanpuolustuspalkinnon saajia
Constantem Decorat Honor

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa