Rajavartiolaitoksen kunniamiekalla palkitut

Rajamme Vartijain Säätiön hallitus päätti 2.6.2017, että säätiö lahjoittaa kunniamiekan luovutettavaksi vuosittain sotatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneelle, Rajavartiolaitoksen palvelukseen astuvalle kadetille.

Kunniamiekka luovutetaan tunnustukseksi Rajavartiolaitoksen palvelukseen astuvalle kadetille, joka kadettiaikanaan on parhaiten osoittanut saavuttaneensa kadettilupauksen päämäärät ja ihanteet ja on toiminnallaan ja esiintymisellään osoittanut parhaiten omaksuneensa Rajavartiolaitoksen arvot. Valinnassa otetaan huomioon myös opintomenestys sekä kadettien vertaisarviointi.

Ensimmäinen miekka luovutettiin 101.Kadettikurssin ja 84. Merikadettikurssin päätöstilaisuudessa 25.8.2017.

 

84. MERIKADETTIKURSSI 25.8.2017

Heli Satu Marja Salo

85. MERIKADETTIKURSSI 31.8.2018

Aleksi Johannes Alho

103. KADETTIKURSSI 30.8.2019

Samuli Markunpoika Suonenvirta