Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Kirjallisuutta koulutuksesta

1. Haapaniemen (1812-1819) ja Haminan (1821-1902) kadetit

Finska Kadettkåren 1812-1887, Fredrikshamn. 1890 Finska kadetter 1812-1897, andra, tillökta upplaga. Fredrikshamn. 1898.

Finska Kadettkårens elever och tjänstemän 1812-1912, toimittaneet Hugo Schulman, Sigurd Nordenstreng. Helsingfors 1912.

Finska Kadettkårens elever och tjänstemän, supplement 1812-1921, toimittanut Sigurd Nordenstreng. Helsingfors 1922.

Finska Kadettkårens elever och tjänstemän, supplement II 1812-1940, toimittanut Birger Åkerman. Helsingfors 1941.

Finska Kadettkårens elever och tjänstemän, supplement III 1812-1960, toimituskunta, Finska Kadettklubbens Styrelse. Helsingfors 1961.

2. Jääkärit

Suomen Jääkärien Elämäkerrasto, puolustusministeriön sotahistoriallisen toimiston julkaisuja IV. Helsinki 1938.

Suomen Jääkärien Elämäkerrasto, täydennysosa, Jääkäriliitto r.y. Helsinki 1957.

Suomen Jääkärien Elämäkerrasto, Sotatieteen Laitoksen julkaisuja XlV. Vaasa 1975.

3. Vuosina 1918-1919 erillisillä kursseilla koulutetut upseerit

Unohtuneet sotakoulut, yhteismatrikkeli eräiden päällystökoulujen ja -kurssien opettajista ja oppilaista vuonna 1979. Toimittanut Åke Backström. Helsinki 1979.

Upseerimatrikkeleita, Kadettikoulun numeroimattomat kurssit 1919-1935. Toimittanut Åke Backström. Joensuu 1986.

Viipurin upseerikokelaskurssi 1918-1919, toimittanut Oras Selinheimo.

Markovillalaisten

20-vuotismuistojulkaisu, Helsinki 1939

40-vuotismuistojulkaisu, Mikkeli 1958

Muistojulkaisu, Mikkeli 1964

Vimpelin sotakoulu, itsenäisen Suomen ensimmäinen upseerikurssi. Toimituskunta. Pitäjänmäki 1954.

Vöyrin sotakoulu 1918, toimittanut Väinö Seppä. Helsinki 1960.

Suomen Tykistökoulu, toimittanut Suomen Tykistökoulun vuoden 1918 upseerikokelaskurssin Valtuuskunta. Pieksämäki 1957.

4. Itsenäisen Suomen kadettiupseerit Kadettikunta/Kadettkåren 1919-1934, sisältää historiikin ja luettelona

Kadettikurssit I-XV

Merikadettikurssit I-VIII

Rannikkotykistökadettikurssit I-IV.

Puromiehen Kirjapaino Oy. Helsinki 1934. 40 sivua.

Kadettikunta, jäsenet 1921-1950, sisältää matrikkelitiedot ja valokuvat

Kadettikurssit 1-36

Merikadettikurssit 1-23

Rannikkotykistökadettikurssit 1-5.

Kirjapaino Polytypos. Turku 1951. 608 sivua.

Kadettikunta, jäsenet 1921-1955, sisältää edelliseen 111atrikkeliin täydennykset ja lisäykset

Kadettikurssit 1-41

Merikadettikurssit 1-27

Rannikkotykistökadettikurssit \-5.

Oy Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli 1957.338 sivua.

Kadettiupseerit 1920-1970, sisältää matrikkelitiedot ja valokuvat

Kadettikurssit 1-54

Merikadettikurssit 1-39

Rannikkotykistökadettikurssit 1-5.

Arvi A. Karisto Osakeyhtiön Kirjapaino. Hämeenlinna 1971. II 90 sivua.

Kadettiupseerit 1920-1985, sisältää matrikkelitiedot ja valokuvat

Kadettikurssit 1-69

Merikadettikurssit 1-52

Rannikkotykistökadettikurssit 1-5.

Kainuun Sanomain Kirjapaino Oy. Kajaani 1985. 1060 sivua.

Kadettiupseerit 1920-2000, sisältää matrikkelitiedot ja valokuvat

Kadettikurssit 1-85

Merikadettikurssit 1-68

Rannikkotykistökadettikurssit 1-5.

Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä 2000. 966 sivua.

Kadettiupseerit 1920-2010, sisältää matrikkelitiedot ja valokuvat

Kadettikurssit 1-97

Merikadettikurssit 1-80

Rannikkotykistökadettikurssit 1-5

Bookwell Oy. Porvoo 2010. 1197 sivua.

Upseerimatrikkeli 1994, sisältää matrikkelitietoja ja valokuvan suurimmasta osasta 1.6.1994 palveluksessa olleista kadetti upseereista. Pääesikunnan henkilöstöosaston julkaisu. Länsi-Savo Oy. Mikkeli 1994. 398 sivua.

5. Upseerien peruskurssit 1946-1949

Upseerien peruskurssit Maasotakoulussa 1946-1949, toimittanut Maasotakoulun upseerikurssilaiset ry. Mikkeli 1964.

6. Upseeriluettelot vuosilta 1929 ja 1934

Puolustusvoimiemme Upseeristo 1929. Puolustusministeriössä ja sen alaisissa laitoksissa, yleisesikunnassa, armeijassa, laivastossa ja ilmavoimissa sekä suojeluskuntajärjestössä, rajavartiostossa ja kutsuntalaitoksessa tänä vuonna palvelevien upseerien sekä muiden viran- ja toimenhaltijoiden elämäkertatiedot. Toimittaneet L. J. Aalto, J. S. Wallden ja Y. S. Hämeen-Anttila. Akateeminen Kustannusosakeyhtiö. Kirjapaino Oy Gutenberg Ab. Helsinki 1929.

Puolustusvoimiemme upseeristo ja virkamiehistö 1934. Edellisen jatkoksi syntynyt täydennetty laitos vuoden 1934 upseerikunnasta jajohtavasta virkamiehistöstä. ToimittanutY. S. Hämeen-Anttila. Otava. Helsinki 1933. 

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa