Kadettiupseerimatrikkeli 1920–2010

matrikkeliKadettiupseerit 1920 - 2010 on seitsemäs itsenäisen Suomen Kadettikoulun käyneistä upseereista julkaistu matrikkeli. Edellinen ilmestyi toukokuussa 2000. Tämänkin matrikkelin, kuten kaksi edeltäjäänsä, julkaisevat hyvässä yhteistyössä Kadettikunta ry ja Upseeriliitto ry syksyllä 2007 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.

Edellisen upseerimatrikkelin muodostivat vuosien 1985 ja 2000 matrikkelit yhdessä, mutta niiden painokset ovat loppuneet. Siksi päätettiin tehdä edeltäjiensä kaltainen matrikkeli, johon on pyritty sisällyttämään tiedot itsenäisen Suomen kadettikouluista valmistuneista kadettiupseereista.

Käytännön työtä ohjaamaan asetettiin toimituskunta, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin jo kahdessa edellisessä matrikkelitoimituskunnassa puheenjohtajana toiminut kommodori Jukka Pajala Kadettikunnasta. Varapuheenjohtajaksi nimettiin komentaja Pekka Tuomisalo Upseeriliitosta ja jäseniksi eversti Pekka Rapila ja everstiluutnantti Jukka Haltia Kadettikunnasta sekä komentaja Mauri Väänänen ja komentajakapteeni Marko Varama Upseeriliitosta. Lakitieteen kandidaatti Kalevi Klefström kutsuttiin toimituskunnan lainopilliseksi neuvonantajaksi ja sihteeriksi Kadettikunnan pääsihteeri, eversti Juha Tammikivi.

Matrikkelin päätoimittajaksi valittiin komentajakapteeni, dosentti Marco Krogars. Painatussopimus tehtiin Gummerus Kirjapaino Oy:n kanssa. Sen ja WS Bookwellin yhdistymisen jälkeen matrikkelin painotyö siirtyi Porvooseen entisin sopimuksin. Molempia valintoja edelsi tarjouskilpailu.

Matrikkelissa upseerin koulutus, ura, ansiot, luottamustoimet ja harrastukset pyritään esittämään siten, että ne antavat asianomaisesta persoonallisen kokonaiskuvan. Tilan rajallisuudesta johtuen ja kohtuuttomien painotuserojen vält¬tämiseksi vastauksissa annettuja tietoja jouduttiin jonkin verran tiivistämään. Matrikkelissa esitetään ennen kaikkea upseerin ammattiin ja sotilastehtäviin liittyviä seikkoja, Luottamustehtävissä painotetaan toimintaa Kadettikunnassa ja Upseeriliitossa sekä muissa maanpuolustukseen liittyvissä ja sitä edistävissä järjestöissä.

Suurin osa elossa olevista kadettiupseereista antoi tietonsa matrikkeliin. Osan tiedot pohjautuvat edelliseen matrikkeliin, Vuoden 1985 matrikkelissa kuolleiksi merkittyjen tiedot siirrettiin sellaisenaan uuteen matrikkeliin. Osa vanhoista valokuvista ei ollut enää käytettävissä. Muutamat vastanneista eivät halunneet kuvaansa julkaistavaksi. Sotien jälkeisistä matrikkeleista periytyneitä epätarkkuuksia erityisesti sotien aikana ja niitä ennen kuolleista voitiin jonkun verran oikaista, kiitos asioita tutkineiden kadettiupseeriveljien.

Alustava taittovedos lähetettiin jokaiselle elossa olevalle upseerille nähtäväksi ja korjattavaksi siitä riippumatta, oliko hän vastannut kyselyyn. Korjaukset ja kohtuulliset täydennykset otettiin huomioon. Osa aiemmin vastaamattomistakin havahtui vielä tässä vaiheessa. Tiedot julkaistaan yleensä asianomaisen haluamassa ja hyväksymässä muodossa pelkästä nimitiedosta laajaan selvitykseen. Matrikkelin valmistumista suunnitellusta viivytti muun muassa aikaa vienyt ylimääräinen tarkistuskierros postituksineen.

Matrikkelista puuttuvat niiden elossa olevien upseerien henkilötiedot, jotka jättivät vastaamatta toimituksen yhteydenottoihin. Poikkeuksen tekevät vuonna 1930 ja sitä ennen syntyneet upseerit, joiden osalta on julkaistu vuoden 2000 matrikkelin tiedot sellaisenaan. Muutamat kadetti upseerit kielsivät tietojensa julkaisemisen ja jopa nimensä mainitsemisen kurssiluetteloissa. Itsenäisen Suomen kadettikoulujen kursseilta on valmistunut 10690 upseeria. Uusi matrikkeli sisältää 8878 pienoiselämäkertaa upseereista ja kadeteista. Viimeiset matrikkeliin ehtineet ovat elokuussa 2010 valmistuneet 94. kadettikurssin ja 77. merikadettikurssin luutnantit. 95. - 96. kadetti- ja 78.-79. merikadettikursseilla opiskelevat saivat myös mahdollisuuden antaa tietonsa matrikkeliin. Syksyllä 2010 opintonsa aloittaneet 97. kadetti- ja 80. merikadettikurssin kadetit mainitaan kurssi luettelossa samoin kuin erimuotoisilla kursseilla opiskelleet virolaisupseerit. Matrikkeliin tehtiin viimehetken lisäyksiä ylennyksistä, kunniamerkeistä, uusista tehtävistä ja vastaavista vielä syyskuussa 2010. Lyhenneluettelossa kirjan lopussa selitetään sotilaslyhenteiden lisäksi matrikkelissa yleisimmin käytetyt muut lyhenteet. Yhtenäiseen käytäntöön ei pyritty, vaan hyväksyttiin oman aikakautensa vallinnut tapa. Suurimman muutoksen aiheutti puolustusvoimien siirtyminen 2000-luvulla länsimaisen käytännön mukaisiin suuraakkosiin lyhenteissään. Siksi henkilötiedoissa esiintyy samasta asiasta erilaisia ja erinäköisiä lyhenteitä jopa yksittäisen upseerin tiedoissa. Viime vuosien kansainvälisen kanssakäymisen mukanaan tuomista lukuisista lyhenteistä lisätietoa on muun muassa puolustusvoimien internetsivuilta.

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen täysi tuki loi perustan matrikkelityön onnistumiselle. Matrikkelitoimituskunta kiittää kaikkia toimitustyöhön osallistuneita ja sitä avustaneita. Jokainen tietojansa luovuttanut kadettiupseeri vei osaltaan työtä eteenpäin samoin kuin kadettikurssien aktiiviset yhteysupseerit. Kuluneitten vuosikymmenten ja sotien harventamien vanhimpien kadettikurssien mielenkiinto ja tuki matrikkelia kohtaan olivat esimerkillinen kädenojennus nuoremmille.