Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Veljesketjun luovutus

ketjuVeljesketjun luovutuspuhe kummikurssin päättäjäistilaisuudessa 19.8.2010

 

Valmistuvat kadettiupseerit, kummikurssimme. Onnittelemme Teitä.     

 Olette saaneet syntyä maailman pohjoisimpaan kansakuntaan, elää ja työtä tehdä luonnon, luovuuden äärelle, selviytyjien maassa.

Olen everstiluutnantti Matti Savonjousi, kolmannen polven kadetti. Isoisäni astui tsaarin aikaan  Haminan Kadettikouluun 1881. Olen syntynyt Viipurissa, kurssimme kadettivääpeli ja jäänyt eläkkeelle Hämeenlinnan Sotilaspiirin päällikön virasta.

Tämä lentokadettiemme yhteysmies, ekonomi, kenraaliluutnantti Pertti Nykänen on toisen polven upseeri ja myös Viipurissa syntynyt. Hän siirtyi reserviin puolustusministeriön kansliapäällikön virasta.

Merikadettiemme yhteysmiestä, kommodori Jukka Pajalaa teidän on vaikeampi havaita, koska hän on jo keväällä tilaamaansa oopperaesitystä seuraamassa Italiassa. Hän jäi eläkkeelle Merisotakoulun johtajan tehtävästä.

Suomalainen upseerikoulutus on yli 230 vuotta vanhaa; Haapaniemestä – Haminaan - Santahaminaan. Niin kuin kukin kurssi muodostaa renkaan vuosisataisessa saatossa jokainen on kadettikurssinsa lenkki.

Luovutamme kummikurssillemme 94.Kadettikurssille ja 77.Merikadettikurssille VELJESKETJUN kurssin keskuudessa kiertämään.

VELJESKETJUN tarkoitus on vahvistaa kadettiveljeyttä ja yhdistää kurssia tulevina vuosikymmeninä.

VELJESKETJU on kaulaketjussa oleva Kadettikunnan KADETTIVELJEYTTÄ kuvaava ansiolevyke, jonka sain aikoinani Kadettikunnalta ja Kadettikunnan puheenjohtajan luvalla luovutamme sen kummikurssillemme. Sen kohokuviossa eri vuosisatojen kadetit lyövät toisilleen veljeskättä.

VELJESKETJUA kannetaan kurssin kokoontuessa ja säilytetään kadettimerkkiä jäljittelevällä puisella alustalla, jossa ovat myös nämä säännöt.   VELJESKETJU luovutetaan nyt ensimmäisen kerran seuraavien periaatteiden mukaisesti: Kurssin aikaisista suoritteista - Kultakompassi, kolmannen opintovuoden Cooper-testi sekä henkilökohtainen kuntoindeksi, taktiikan perusteet 2-opintojakson arvosana ja toisen väliarvostelun kokonaispistemäärä. Näistä on jaettu pisteitä kahdellekymmenelle parhaalle 20-1 pistettä.

Kurssin yhteiskoulutusjaksolla kurssi on äänestänyt suljetulla lippuäänestyksellä kymmenen (10) eniten pisteitä saaneen joukosta reiluimman kadettiveljen.

Kurssin äänestyksen tuloksena luovutamme VELJESKETJUN Mikko Salmiselle.   Tulevina vuosina kurssin kokoontuessa kurssi kierrättää VELJESKETJUA kuin veljesviestiä kurssitoverilta toiselle kurssin määrittämällä tavalla.

Kadvääp    Evl            Matti Savonjousi

Merikadyhtups Kenrl  Pertti Nykänen        

Kommodori               Jukka Pajala

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa