Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Kadettikunnan ansiolevyke

ansiolevyke 5

Kadettikunnan ansiolevyke voidaan myöntää jäsenelle ansioista ja harrastuksesta
Kadettikunnan toiminnassa ja muulle yksityiselle henkilölle yhdistykseen kohdistuneista ansioista.

Kadettikunnan ansiolevykkeen on suunnitellut taiteilija Lauri Leppänen ja ansiolevyke on vahvistettu käyttöön 4.8.1952. Ansiolevykkeessä on kuvattuna "Kolme kadettia" ja siinä on teksti "Kadettikunnalta" ja "Constantem decorat honor".

"Kolme kadettia" kuvaa suomalaisen upseerikoulutuksen jatkumoa Haapaniemen Sotakoulusta Haminan Kadettikoulun kautta edelleen Helsinkiin ja Maanpuolustuskorkeakouluun Santahaminaan.

Suomalaisen upseerikoulutuksen katsotaan alkaneen, kun eversti Yrjö Maunu Sprengtporten ehdotti 20.3.1779 päivätyssä kirjeessään Ruotsin kuninkaalle Kustaa III:lle, että Savon ja Karjalan joukkojen upseeritarpeen tyydyttämiseksi perustettaisiin sotakoulu, joka sijoitettaisiin Haapaniemen tilalle Rantasalmen pitäjään. Kuningas hyväksyi tehdyn esityksen.

Kadettikunnan tunnuslause "Constantem decorat honor" on merkitty Kadettikunnan lipun nauhoihin. Tunnuslause on myös veistettynä suomalaisen upseeerikoulutuksen perustajan eversti Yrjö Maunu Sprengtportenin hautapaateen.

Kadettikunnan tunnuslause "Constantem decorat honor" on saanut Kadettikunnassa muodon "Kunnia kestävän palkka".

Ansiolevykkeet ovat numeroituja ja niiden taakse kaiverretaan saajan nimi ja levykkeen numero. Ansiolevykkeen materiaali on pronssia.

Numeroimatonplaketti on luovutettu suunnittelijalle, taiteilija Lauri Leppaselle. Ansiolevyke n:o 1 luovutettiin kenraalimajuri Kai Savonjouselle 3.10.1952.

 

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa