Kerhoelämää Kasarminmäellä

Kerhoelamaa Kasarminmaella 2016KERHOELÄMÄÄ KASARMINMÄELLÄ
KOUVOLAN VARUSKUNTA JA UPSEERIKERHO 1911-2014
JULKAISIJA Pohjois-Kymen Kadettipiiri / Kadettikunta ry

KIRJOITTAJAT
Kai Vainio
Heikki Hakala
HannuHasu
TeroHasu
Anna-Kaarina Kippola
Jenni Merovuo
Jukka Pennanen
Kalevi Siren

TAITTO Workshop Pälviä Oy

ISBN 978-952-93-6170-0
PAINO Printing Partners Group OU, Estonia 2016