Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Kestävää koristaa kunnia

Kestavaa koristaa folio etuKestävää koristaa kunnia - Kadettiperinteitä ja -kasvatusta 90 vuotta itsenäisessä Suomessa

Hämeenlinna 2009
ISBN: 978-952-5026-86-3
Päätoimittaja: Kapteeni Marko Palokangas
Toimituskunta: Eversti Pekka Rapila,
Eversti Hannu Aikilo, Eversti Jari Kallio,
Eversti Timo Pöysti

Tämä juhlakirja on omistettu suomalaisille kadeteille ja kadettiupseeristolle. Kadettikoulun lipussa, sankariaulan kunniatauluissa sekä lukemattomissa muistoesineissä ja asiakirjoissa esiintyvä kadettiupseeriston latinankielinen tunnuslause on 'Constantem Decorat Honor'. Lauseen suora käännös olisi 'kestävä koristaa kunnia', mutta luontevammaksi ja viralliseksi suomenkieliseksi muodoksi on aikojen saatossa vakiintunut 'kunnian kestävän palkka'.

Kirjan artikkelit eivät ole tieteellisiä, vaan perustuvat pitkälti kirjoittajien omiin kokemuksiin ja näkemyksiin kadettipiireistä ja -kasvatuksesta. Kirjoitukset eivät myöskään puolustusvoimien virallista kantaa. Jokainen
kirjoittaja vastaa itse artikkelinsa sisällöstä sekä esittämistään mielipiteistä.

Juhlakirjaa "Kestävää koristaa kunnia" on nyt saatavissa Kadettikunnan toimistosta hintaan 25 euroa + postituskulut.
Kovakantinen kirja on erinomainen lahja.
Kirja on esitelty Kylkirauta-lehdessä 1/09 sivulla 23.
Tilaukset Sabina Krogarsilta: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelimitse (09) 490 759

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa