Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa

Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa
Toimittanut Aki AunalaTurvallisuuden johtaminen Tampere 1
Helsinki 2015
Maanpuolustuskorkeakoulu
Juvenes Print
ISBN 978-951-25-2715-1 (nid.)
ISBN 978-951-25-2716-8 (PDF)

 

Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -seminaari järjestettiin Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella 10.10.2014. Arvoseminaarien sarja on saanut alkunsa vuonna 2002, ja ensimmäinen Nuoret, arvot ja maanpuolustus -hankkeen arvoseminaari toteutettiin vuonna 2009. Tämä järjestyksessään kuudes ja viimeisin arvoseminaari myös päättää kyseisen seminaarisarjan tähän uusimpaan seminaarijulkaisuun. Yhteistyölle löytyy varmasti muita foorumeita tulevaisuudessa.

Seminaarin suunnittelussa ja organisoinnissa on toteutunut viranomaisten, tutkimuslaitosten, tiedemaailman sekä kansalais- ja maanpuolustusjärjestöjen hyvä yhteistyö tärkeän asian esille tuomiseksi. Arvoseminaarin järjestelytoimikunnassa työskentelivät tällä kertaa professori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen, tutkija Soili Paananen ja tiedotussihteeri Elina Vahtera Maanpuolustuskorkeakoulusta, rehtori Kimmo Himberg, koulutuspäällikkö Eero Koljonen, psykologi Markku Nyman ja tiedottaja Pia Penttilä Poliisiammattikorkeakoulusta, Kadettikunnan pääsihteeri, eversti evp. Juha Tammikivi, Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen ja YTK (väit.) Risto Sinkko.

Tällä kertaa seminaarissa käsiteltiin toimintakykyä ja sen merkitystä onnistuneelle johtamiselle turvallisuustoimijoiden vaativissa työtehtävissä ja vaarallisissa tilanteissa. Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin kyselytutkimuksen tuloksia kansalaisten mielipiteistä muun muassa maanpuolustukseen liittyen. Tutkimuksen toteutti TNS-Gallup Oy yhdessä seminaarin järjestävien tahojen kanssa.

Tähän julkaisuun on koottu seminaarissa käsiteltyjen teemojen pohjalta kirjoitetut artikkelit. Aluksi sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen ja tiedotussihteeri Elina Vahtera Maanpuolustuskorkeakoulusta pohdiskelevat seminaarialustusten pohjalta toimintakyvyn ominaispiirteitä rihmastoituneessa maailmassa ja sisun käsitettä. Olemmeko valmiina nykypäivän haasteisiin siitä huolimatta, että olemme mobiililaittein kiinni informaatiotulvassa ympäri vuorokauden?

Kasvatustieteen tohtori, tutkija Soili Paananen Maanpuolustuskorkeakoulusta käsittelee toimintakyvyn tutkimusta käytännön olosuhteissa Vuosangan talviampumaleirillä saatujen tulosten näkökulmasta. Miten resilienssin kehittäminen onnistuu ammatillisissa käytänteissä ja miten johtaminen rakentuu sosiaalis-materiaalisena merkityksenanto- ja neuvottelusuhteena?

Teos löytyy myös Doria julkaisuarkistosta.

Äärikäyttäytyminen- miten kohdataan, miten johdetaan?

ÄärikäyttäytyminenÄärikäyttäytyminen - miten kohdataan, miten johdetaan?
Toimittanut Mari Ukkonen
Tampere 2014
Kadettikunta ry
Juvenes Print
ISBN 978-951-25-2584-3

 

 

 

 

 

Äärikäyttäytyminen - miten kohdataan, miten johdetaan? -seminaari järjestettiin MPKK:ssa 11.10.2013. Arvoseminaarien sarja on saanut alkunsa vuonna 2002 ja ensimmäinen Nuoret, arvot ja maanpuolustus -hankkeen arvoseminaari toteutettiin vuonna 2009. Tälllä kertaa seminaari pureutui äärikäyttäytymisen kohtaamiseen ja johtamiseeen. Seminaarissa tarkasteltiin kriisin kohtaamista ja sietoa muun muassa Hyvinkään ja Kauhajoen ampumatapausten sekä kansainvälisen kriisinhallinan kokemusten pohjalta.

Tähän julkaisuun on koottu seminaarin esityksien pohjalta kirjoitetut artikkelit ja esitellään seminaaria varten tehty tutkimus ihmisten kokemuksista äärikäyttäytymiseksi luokiteltavista tapahtumista kohtaan.

Seminaari liittyi Kadettikunnan johtamaan Nuoret, arvot ja maanpuolustus -tutkimushankkeeseen ja oli viides hankkeeseen liittyvä seminaari.

Teos löytyy myös Doria julkaisuarkistosta.

Hyvä - paha hallinto

Hyvä paha hallintoHyvä - paha hallinto
Toimittanut Eeva Kolttola
Tampere 2012
Kadettikunta ry
Juvenes Print Oy
ISBN 978-951-25-2323-8

Lue lisää...

Asevelvollisuus kansalaisoikeutena

asevelvollisuus kansalaisoiAsevelvollisuus kansalaisoikeutena - kuka kasvattaa, kuka kouluttaa?
Toimittanut: Mari Ukkonen
Tampere 2013
ISBN: 978-951-25-2449-5

Lue lisää...

230 vuotta kadettiupseereita

KK-230-vuotta-kadettiupseer230 vuotta kadettiupseereita - Haminan kadetit suomalaisessa yhteiskunnassa

Porvoo 2010
Kadettikunta ry, Haminan kaupunki, Reserviupseerikoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun Kadettikoulu, Hamina-Vehkalahden seurakunta
Toimittanut Marko Laaksonen
ISBN: 978-952-99757-3-0

Tämä julkaisu sisältää 1.-2.8.2009 Haminassa järjestetyn Kaaderiviikonlopun juhlaseminaarissa pidetyt esitelmät ja puheet.

Maailman muutos ja Suomi (kirja)

Maailman-muutos-ja-Suomi--kMaailman muutos ja Suomi

Jyväskylä 2011
Pekka Visuri
ISBN: 978-951-0-37678-2

Lue lisää...

Minne kuljet suomalainen sotilasjohtaja

KK-Minne-kuljet-suomalainenMinne kuljet suomalainen sotilasjohtaja

Helsinki 2010
Toimittanut Torsti Sirén
ISBN: 978-951-25-2056-5

Tähän kirjaan on koottu Santahaminassa 16.10.2009 pidetyn suomalaisen sotilasjohtamisen seminaarin esitelmät ja aineisto.

Teos liittyy Kadettikunnan johtamaan Nuoret, arvot ja maanpuolustus -tutkimushankeeseen.

Teos löytyy myös Doria julkaisuarkistosta.

 

Nuoret, arvot ja maanpuolustus

KK-kotisivut-Nuoret-arvot-j Nuoret, arvot ja maanpuolustus
Helsinki 2011
Toimittanut Juha Tuominen
ISBN: 978-951-25-2173-9

Lue lisää...

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa