Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Turvallisuusympäristön muutokset

KK-Turvallisuusympariston-mTurvallisuusympäristön muutokset -100-vuotias, itsenäinen Suomi
Turvallisuuspolititiikan juhlaseminaari Maanpuolustuskorkeakoulussa 23.11.2007

Helsinki 2008
Kadettikunta ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry, Maanpuolustuskorkeakoulu
ISBN: 978-952-99757-1-6

Keskustelu Suomen turvallisuuspoliittisista vaihtoehdoista käy vilkkaana. Uuden keskustelukulttuurin myötä ulko- ja turvallisuuspolitiikan mysteerit ovat avautumassa suppean asiantuntijajoukon lisäksi myös kansalaisille. Lähiaikojen merkittävimpiä kysymyksiä tulee olemaan se, miten Euroopan Unioni ja Nato kytkeytyvät toisiinsa. Keskeisiä seikkoja ovat turvallisuuspoliittista työnjakoa koskevat kysymykset sekä siihen käytettävissä olevat voimavarat.

Kirjassa pyritään irtautumaan tästä päivästä ja tarkastelemaan näkymiä kymmenen vuotta eteenpäin. Miten maailman turvallisuusjärjestelmä kehittyy? Millainen on Eurooppa vuonna 2017?

 

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa