Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Kadettikunnan jäsenistö

miekka2"Kadetista kenraaliin"

Maamme itsenäisyyden aikana on valmistunut yli 11 000 kadettiupseeria. Pääosa, (noin 85 %) elossa olevista kadettiupseereista - "kadetista kenraaliin" - kuuluu Kadettikuntaan. Tällä hetkellä Kadettikuntaan kuuluu noin 5300 jäsentä. Jäsenistä aktiivipalveluksessa on noin 2600 henkilöä. Evp-upseereita jäseninä on noin 2300 ja kadetteja noin 400. Jäsenistöstä palvelee tai on palvellut puolustusvoimissa noin 4800 henkilöä ja rajavartiolaitoksessa noin 300 henkilöä.

 

Veljesyhteys 

Kadettikunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksestaan hyväksyä Suomen kansalaisena Suomessa upseerin tutkinnon suorittanut henkilö sekä myös upseerin tutkintoa Suomen kansalaisena suorittava kadetti. Jäsenyyden hyväksyy Kadettikunnan hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua jäsen, joka on huomattavalla tavalla edistänyt Kadettikunnan tarkoitusperiä ja toiminnan päämäärää.

Kadettikunnan jäsenyys on upseerille ennen kaikkea oikeus kuulua samaan henkiseen veljespiiriin tuhansien muiden kadettiupseerien kanssa.

Sama peruskoulutus Kadettikoulussa luo kadettiupseereille keskinäisen yhteenkuuluvuuden tunteen. Kadettikunnan toiminnan päämäärä on saavuttaa kadettiupseerien elinikäinen kadettitoveruus virkaikään katsomatta!  

 

Kadettikunnan jäsenhakemuslomake

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa