Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Maksuton perintöoikeuteen liittyvä neuvontapalvelu Kadettikunnan jäsenille

Kadettikunnan perustama Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on tukenut jo yli 60 vuoden ajan kadettiveljiä ja -sisaria sekä heidän omaisiaan hautaus- ja perheavustuksin. Sen lisäksi säätiö on antanut yli 10 vuoden ajan oikeudellista neuvontapalvelua Kadettikunnan jäsenille perhe- ja perintöoikeuden alalta.

Oikeudellinen neuvontapalvelu toteutetaan puhelinneuvontana, joka on Kadettikunnan jäsenelle, hänen puolisolleen tai perilliselleen maksutonta. Maksutonta puhelinneuvontaa voi saada enimmillään yhden tunnin ajan. Tämän on todettu olevan riittävä perusasioiden selvittämiseksi. Neuvontapalvelu koskee perhe- ja perintöoikeuden aihealueita, joita ovat muun muassa edunvalvonta, edunvalvontavaltuutus, elatusasiat, ennakkoperintö, lahja, testamentti, avioehtosopimus, ositussopimus, perunkirjoitus, perinnönjako ja kuolintapauksen perusteella mahdollisesti maksettavat erilaiset etuudet sekä edellä mainittuihin oikeustoimiin liittyvä verosuunnittelu.

Neuvontapalvelun toteutttaa Asianajotoimisto Lindell Oy.

 

Lindel1l

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa