Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Helsingin kadettipiiri vieraili Kadettikoululla 10.10.2018

Helsingin kadettipiiri toteutti syksyllä 2017 kyselyn jäsenistölleen kadettipiirin toiminnan suuntaamisesta. Yhtenä jäsenistöltä nousseena toiveena oli vierailun järjestäminen Maanpuolustuskorkeakoululle, joten vuoden 2018 toimintakalenteriin lisättiin tältä pohjalta muun muassa tämä tapahtuma. Valmistelun yhteydessä vierailu tarkentui nimenomaan Kadettikouluun, kandidaatin tutkintoon ja kadetin elämään liittyväksi.

Vierailu MPKK 2018

Vierailu toteutettiin keskiviikkona 10.10.2018 ja vierailulle osallistui 22 kadettipiirin jäsentä, pääasiallisesti jo pidempiaikaisia kadettipiirin jäseniä. Vierailulla kadettikoulun johtajana elokuun alussa aloittanut everstiluutnantti Juha Helle esitteli nykyistä sotatieteiden kandidaatin tutkintoa sekä Kadettikoulua osana Maanpuolustuskorkeakoulua ja kadetti Daniel Viitikko kertoi opinnoista nykykadetin näkökulmasta. Esittelyt herättivät paljon kysymyksiä sekä monessa asiassa todettiin, että muutosten kautta on päädytty takaisin myös jo aiemmin olleisiin ratkaisuihin.

Vierailu MPKK 2 2018

Tuomas Tammisto
Helsingin kadettipiirin tiedottaja

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa