Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Kadettipiirin syyskokous 16.11.2017 Pääesikunnan elokuvasalissa

Helsingin kadettipiirin sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 16.11.2017 Pääesikunnan elokuvasalissa. Ennen syyskokousta kuultiin kommodori Tom Hanénin pitämä esitelmä "Johtajana yllätysten edessä", jossa Hanén kertoi yllättymisestä, yllätetyksi tulemisesta sekä varautumisesta yllätyksiin. Kiitokseksi mielenkiintoisesta esitelmästä ja muistoksi piirin puheenjohtaja eversti Hannu Aikio muisti Hanénia Ilomantsista Ilomantsiin -kirjalla.

Helsinki 18112017

Kadettipiirin syyskokouksessa hyväksyttiin piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä esiteltiin syksyllä piirin jäsenistölle suunnatun kyselytutkimuksen tulokset ja valittiin hallitus piirihallitus vuodelle 2018.

Koko piirin jäsenistölle tehdyssä webropol-kyselyssä selvitettiin kadettipiirin jäsenten kiinnostusta erilaisiin piirin järjestämiin tapahtumiin. Kyselystä saatiin arvokasta tietoa hyödynnettäväksi tulevan toiminnan suunnittelussa ja sen tuloksia hyödynnettiin ensimmäisen kerran jo hallituksen valmistelemassa tulevan vuoden toimintasuunnitelmassa, joissa uusina tai uudelleen toteutettavina tapahtumina on nuorille upseereille suunnattu tapahtuma sekä tapa- tai käytöstapahtuma.

Vuoden 2018 hallitukseen valittiin:

- Ev (evp) Hannu Aikio, puheenjohtaja
- Evl  (evp) Ilkka Kouri, varapuheenjohtaja
- Evl (evp) Jukka Haltia, jäsen
- Maj (evp) Risto H. Luukkanen, jäsen 
- Komkapt Mikko Sistonen, jäsen (MERISK)
- Komkapt Kari Laakko, rahastonhoitaja (PE)
- Komkapt Eero Kallio, jäsen (RPR)
- Kapt Maria Hokkanen, jäsen (KAARTJR)
- Kaptl Petri Lehtinen, sihteeri (LSMV)
- Ylil Tuomas Tammisto,  tiedottaja (SLMV)
- Ylil Jussi Ahokas, jäsen (RPR)

 Helsinki 18112017 2

Kokouksen lopuksi luovutettiin Helsingin kadettipiirin numeroitu pienoislippu kapteeniluutnantti Sam Vuoriselle pitkästä ja ansiokkaasta työstä Helsingin kadettipiirissä. Vuorinen toimi piirihallituksen jäsenenä 2010-2018 kehittäen piirin toimintaa ja erityisesti sen viestintää.

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa