42. kurssin yhteystietoja

Kaarnola, Jorma
(09) 884 0449
050 5558883
joppahellu(at)yahoo.com

Karvinen, Antero
(09) 505 0255

Kurssimme nettisivu löytyy osoitteesta www.kadettikunta.fi --organisatio--kadettikurssit -- kadettikurssien kuulumisia--42.Kadettikurssi.

Nettisivumme päivityksen hoitaa Mikko Saukkonen
ms1832(at)dlc.fi tai GSM 050 5861808
 

   
TIETOPANKIT

-TURPOPANKKI
-SUOMI KYLMÄSSÄ
 SODASSA

-VETERAANIEN
 PERINTÖ

-KYLKIRAUTA

KAADERILAULAJAT