KADETTIKUNTA
Joukkosi eessä...

Kadettikunta ry on itsenäisen Suomen kadettikouluissa upseerin tutkinnon suorittaneiden upseerien ja Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa opiskelevien kadettien maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö.

Kadettikunnan jäseneksi voidaan hyväksyä Suomen kansalaisena Suomessa upseerin tutkinnon suorittanut henkilö tai Suomen kansalaisena upseerin tutkintoa suorittava kadetti. Kadettikunnan hallitus hyväksyy upseerin tai kadetin jäseneksi hakemuksen perusteella.

 Kadetti

Lisää tiedotteita
   
TIETOPANKIT

-TURPOPANKKI
-SUOMI KYLMÄSSÄ
 SODASSA

-VETERAANIEN
 PERINTÖ
-MAAILMAN MUUTOS JA SUOMI

-KYLKIRAUTA

KAADERILAULAJAT

Ajankohtaista sekä maanpuolustus ja turvallisuuspolitiikka mediassa